ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยางไทยซัพพลาย ได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2515 โดย คุณ อภิชาติ ดีวงกิจ เป็นประธานกรรมการ
โดย มี คุณ สุนทร ดีวงกิจ เป็นกรรมการผู้จัดการ หจก. ยางไทยซัพพลาย เป็นผู้จำหน่ายยาง STR 5L และยางเครปขาว เป็นแห่ง
แรก ใน ประเทศไทย ทั้งยังเป็นผู้จำหน่ายยางทุกชนิดให้กับผู้ส่งออกภายในประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการโรงงาน ภายในประเทศ
และ ต่างประเทศ อาทิเช่น โรงงานที่ผลิตพื้นยางรองเท้า, โรงงานผลิตยางล้อรถยนต์และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีบริษัทชั้นนำ ที่เป็น บริษัท (มหาชน) เป็นต้น

ปัจจุบันเราได้ขยายการดำเนินธุรกิจส่งออกต่างประเทศ โดยได้เริ่มก่อตั้ง บริษัท ยางไทยรับเบอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
พ.ศ. 2547 วัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายยางทุกชนิดส่งต่างประเทศ และในขณะนี้ทาง บริษัท ยางไทยรับเบอร์ จำกัด ได้ส่งออกยาง
อาทิเช่น ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS 3) ไปยังประเทศต่างๆ ดังนี้ จีน, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, บังคลาเทศ, สเปน และ ฯลฯ
โดยมุ่งเน้นตั้งแต่ มาตรฐานในระบบการผลิต ระบบการดูแลจัดเก็บ และระบบการขนส่งสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ทำให้เวลานี้ เรามีการ ขยายตัว อย่างต่อเนื่องทั้งธุรกิจภายในประเทศและการส่งออกต่างประเทศ

 
     
 
       
 
 
 
copyright@2006 YangthaiSupply.com All right Reserved. Site by NAS