เรามีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุความมุ่งหมายดั่งเช่น “ผู้นำในวงการที่ดีที่สุดที่ลูกค้าเลือกที่จะมอบความไว้วางใจเป็น
อันดับ 1 ในการร่วมทำธุรกิจ”

เรามีพันธกิจในการบริหารจัดการธุรกิจอยู่ 3 ประการ ดังนี้
1. เราจะสร้างเครือข่ายธุรกิจการตลาดให้ครอบคลุมทุกระดับลูกค้า
2. เราจะพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการ อย่างต่อเนื่องเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
3. เราจะรักษาภาพพจน์ ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจ ที่ได้รับจากลูกค้าตลอดไป


 
     
 
       
 
 
 
copyright@2006 YangthaiSupply.com All right Reserved. Site by NAS